top of page

Disclaimer
Ondanks het feit dat PUNT de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. PUNT is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. PUNT is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Dyslectie
Egbert is dyslectisch. De gemaakte taal- en stijlfouten komen niet voort uit desinteresse of nonchalance. Ik kan het niet beter dan dit en heb mijn uiterste best gedaan om het zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. Het kan zijn dat ,ondanks mijn inspanning, Op deze website, eventueel bijbehorende sosial media en bestanden, zinnen voorkomen die voor u niet te begrijpen zijn, of spel -en grammatica fouten zitten Laat mij dat dan weten.

Privacybeleid klik hier

bottom of page